DevOpsGroup main logo

Spoznajte nás lepšie

V DevOpsGroup sme hrdí na to, že máme tím vysoko kvalifikovaných DevOps a non-DevOps špecialistov, ktorí spolupracujú na poskytovaní špičkových riešení našim klientom. Náš tím sa skladá z jednotlivcov, ktorí sú odborníkmi vo svojich oblastiach a prinášajú bohaté znalosti a skúsenosti.

3D Hex particles layer | DevOpsGroup
3D Hex medium particles layer | DevOpsGroup

Michal Smolik

CEO/CTO | DevOps Architect
Zakladateľ s vášňou pre technológiu a vesmírny program. Mojou motiváciou je vytvoriť spoločnosť, kde všetci ľudia pracujú, pretože chcú a majú kde rásť. Hľadám šikovných ľudí, ktorí sa chcú učiť nové veci a sú samostatní.
Skills:
business-coaching-logo

Linda Lukackova

CO-CEO | PEOPLE & MARKETING MANAGER

Zaviazala som sa podporovať pozitívne a produktívne pracovné prostredie, ktoré umožňuje členom nášho tímu naplno využiť svoj potenciál. Ako kouč verím vo vytvorenie kultúry spolupráce, otvorenej komunikácie a neustáleho učenia sa, čo je základom pre prilákanie špičkových talentov do našej spoločnosti.

Mojím cieľom je vniesť štruktúru a efektívnosť do prevádzky našej spoločnosti prostredníctvom efektívneho riadenia pracovného toku.

Achievements:

Sabina Srokova

SOCIAL MEDIA MANAGER

Introvertná antisociálna tvorkyňa obsahu na sociálne médiá, ktorá je stelesnením generácie Z, bez filtra a niekedy až príliš úprimná. Baví ma robiť grafický a motion dizajn, čo je súčasť mojej úžasnej práce. Mojim kolegom neustále leziem na nervy, keď ich žiadam, aby pre mňa natočili TikToky, no napriek tomu ma milujú.

Skills:

Andrej Rabek

DEVOPS SPECIALIST

DevOps? neviem o čom hovoríš. Môžem vytvoriť vašu infraštruktúru v AWS, zautomatizovať ju pomocou Terraformu, ktorý beží v pipeline GitLabu, vytvoriť Helm charts pre vaše aplikácie, nasadiť to v spolupráci s Helmfile samozrejme opäť z pipelines, a mnoho ďalšieho. Stačí to? Neviem. Povedzte vy.

Skills:
Helm
Git
Terraform
AWS
GitLab CI/CD
Python
C#
Java
Prometheus
SQL
Grafana
Loki
Bash
Docker
Azure
Thanos
Ansible
RHSSO / Keycloak
Helmfile
Pulumi
Go
Docker Swarm
DevOpsEngineer_Pavol Krajkovič

Pavol Krajkovic

DEVOPS ENGINEER

Som ako kúzelník DevOps, ten, kto môže nechať vašu aplikáciu zmiznúť…do cloudu! Len s niekoľkými minútami čítania dokumentácie a veľkým množstvom kávy dokážem roztočiť servery rýchlejšie ako letiaca guľka a nasadenie bude plynulejšie ako hodvábna plachta. Ale buďme realisti nejde o žiadnu skutočnú mágiu. Je to len pekelne veľa YAML manifestov a buzzwordov.

Skills:
Kubernetes
Python
GitLab
CI/CD
Git
AWS
MongoDB
ElasticSearch
Bash
SQL
OpenSearch
Terraform
Helm
Ansible
Docker
Prometheus
TypeScript
Grafana
C/C++
Java
RabbitMQ
Harbour
Kafka

Lukas Cagarda

DEVOPS ENGINEER

Nadšenec DevOps, ktorý sa rád učí nové veci a premieňa manuálne úlohy na automatizované majstrovské diela. Beriem DevOps a automatizáciu vážne, rovnako vážne ako svoju kávu – silnú, chutnú a vždy správne pripravenú.

Skills:
Kubernetes
Docker
Grafana
Helm
Ansible
Prometheus
Git
Bash
ELK Stack
CI/CD
Harbour
MongoDB
SQL
GitLab
VMware
Python
Java
Terraform
AWs
Kafka
IMG_4974

Erik Kostelansky

DEVOPS ENGINEER

Ako developér som sa začal zaujímať o DevOps metodológiu. Pracoval som na rôznych projektoch a hľadal čo najefektívnejší spôsob ako zefektívniť a zautomatizovať našu prácu. Postupne som prešiel DevOps Akádemiou a nadobúdal nové zručnosti aj s migráciou do cloudu a rôznymi DevOps toolmi či CI/CD. Rád napredujem a myslím si, že DevOps je cestou do budúcnosti.

Skills:
Kubernetes
.NET (C#)
Terraform
Helm
Git
Python
GitLab
C/C++
Docker
AWS
Javascript
Bash
CI/CD
Java
SQL
Python
MongoDB

Patrik Mati

DEVOPS SPECIALIST

Keď nie som zaneprázdnený prácou ako skúsený inžinier DevOps, nemilujem nič viac, ako tráviť čas so svojou rodinou. S vášňou pre automatizáciu a oddanosťou excelentnosti tvrdo pracujem na vytváraní efektívnej a vhodnej infraštruktúry a zároveň zabezpečujem, aby som mal dostatok času byť tu pre svojich blízkych. Vďaka mojej tvrdej práci a odhodlaniu, so silnou rodinou po mojom boku, je všetko možné.

Skills:
Kubernetes
Docker
Helm
Prometheus
Terraform
Mongo
Consul
Bash
Python
AWS
Kafka
Influx
Couchbase
Spring Boot
Azure
VMware
RabbitMQ
GitlabCI
Mysql
Postgres