DevOpsGroup main logo

Migrácia do Cloudu

Migration to Cloud

Čo je to migrácia do cloudu? Migrácia do cloudu zahŕňa presun údajov, aplikácií a procesov vašej firmy z lokálnych serverov alebo tradičných hostingových prostredí do cloudovej infraštruktúry poskytovanej poskytovateľmi služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure alebo Google Cloud Platform (GCP). Tento prechod si zvyčajne vyžaduje starostlivé plánovanie, realizáciu a riadenie, aby sa […]