DevOpsGroup main logo

ParkDots

“Inovačný parkovací systém. Parkovanie vo vašom meste? ParkDots je tá apka. A bodka. ”

Na prvý pohľad

Výzvy

  • Viac ako 100 microservices 
  • Veľká NoSQL Databáza 
  • Nestabilná infraštruktúra 
  • Problematický release 
  • Migrácia z OTC do Azure 

Výhody

  • zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti
  • nižšia prevádzková réžia
  • Chatbot release 

Ciele

Ako inteligentná parkovacia spoločnosť mali problémy s nestabilnou infraštruktúrou založenou na OpenTelekomCloud a Rancher 1.6 s Cattle a problematickým procesom vydávania a CI/CD založenými na Jenkins

Chceli škálovateľnú infraštruktúru podporujúcu moderný vývoj softvéru založený na DevOps s pravidelnými vydaniami a škálovateľnú na vysoké zaťaženie s najlepšou nákladovou efektívnosťou v Azure.

Riešenie

Bol poskytnutý plán migrácie s minimálnym časovým chodom nového a starého prostredia a všetky 3 prostredia boli migrované do Azure do AKS.

Bol vytvorený komplexný monitorovací a výstražný systém a DevOpsGroup túto infraštruktúru 2 roky spravovala a spolupracovala s operačným tímom.

ChatBot s možnosťou uvoľnenia do akéhokoľvek prostredia bol vytvorený pomocou HuBot a StackStorm.

Údržba celej infraštruktúry bola presunutá na interný tím zákazníka a zabezpečovala všetky potrebné školenia.

Azure logo | DevOpsGroup
Terraform logo | DevOpsGroup

Michal Bróska 

Head of technology 

Michal ako špecialista DevOps na prelome rokov 2019/2020 migroval riešenie inteligentného parkovania ParkDots z OpenTelekomClod do Microsoft Azure. Išlo o tri samostatné prostredia (QA – PRE-PROD – PROD). Dva roky po migrácii môžeme vidieť výrazné zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti a žiadny vážny incident v cloudovej infraštruktúre.

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

T-Mobile CZ

“T-Mobile CZ potreboval zabezpečiť bezpečnú, škálovateľnú a spoľahlivú infraštruktúrú pre platobný systém”

Read More »

T-Mobile CZ

“T-Mobile CZ potreboval zabezpečiť bezpečnú, škálovateľnú a spoľahlivú infraštruktúrú pre platobný systém”

Viac »
Icons by Lordicon.com