DevOpsGroup main logo

Deutsche Telekom  

“DIGIHUB GIGABIT IAM TEAM. Najväčší projekt optického internetu v Nemecku”

Na prvý pohľad

Výzvy

  • Komplexná infraštruktúra
  • Migrácia z OpenShift na AWS
  • Komplexná Keycloak SSO 

Výhody

  • Rýchla adaptácia do tímu
  • Zníženie réžie product ownera 
  • Stabilizovať tím a IAM

Ciele

Deutsche Telekom ako líder v oblasti vláknovej optiky buduje vlastný systém na mapovanie všetkých optických trás.

Je to najväčší systém, aký sme kedy videli a potrebovali pomôcť s riešením IAM RedHat SSO (Keycloak) v tomto projekte.

Telekom potreboval pomôcť s veľkým objemom nevybavených úloh týkajúcich sa OpenStack, AWS a Keycloak

Riešenie

Michal, Patrik a Andrej sa pripojili k IAM tímu a začali adaptačný proces.

Po adaptačnom procese úspešne dokončili nevybavené úlohy a pomohli tímu dodať požadované funkcionality.

Úspešne sa orientovali v komplexnom ekosystéme infraštruktúry Telekomu a CI/CD.

Ako tím DevOps Group pomáhal s technológiami: Red HAT SSO, Kubernetes, Gitlab CI, Pulumi, K8S Operators, OpenShift

AWS logo | DevOpsGroup

Reiner Merterns 

IAM Architect and Product Owner (Telecommunication Provider) 

Michal a jeho tím z DevOpsGroup sa asi pred 6 mesiacmi pripojili k tímu, ktorý poskytuje komponenty centrálnej infraštruktúry pre Access Management. Veľmi rýchlo sa adaptovali na naše veľmi komplexné prostredie riadené mikroslužbami a poskytovali výhody tímu skoro. Naša architektúra je založená na Kubernetes bežiacom na AWS a celý CI/CD Pipeline je založený na GitLab pomocou HELM a HELMFILE s vysokou úrovňou komplexnosti. S hlbokými znalosťami o týchto technológiách nám pomohli stabilizovať naše výrobné nasadenia a zároveň zvýšili harmonogram nasadenia. Sú tiež schopní poskytnúť zručnosti v oblasti architektúry a dizajnu riešení. Michal a jeho tím vykazujú vynikajúce kompetencie. 

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

T-Mobile CZ

“T-Mobile CZ potreboval zabezpečiť bezpečnú, škálovateľnú a spoľahlivú infraštruktúrú pre platobný systém”

Read More »

ParkDots

“Inovačný
parkovací systém. Parkovanie vo vašom meste? ParkDots je tá apka. A bodka. ”

Read More »

T-Mobile CZ

“T-Mobile CZ potreboval zabezpečiť bezpečnú, škálovateľnú a spoľahlivú infraštruktúrú pre platobný systém”

Viac »

ParkDots

“Inovačný
parkovací systém. Parkovanie vo vašom meste? ParkDots je tá apka. A bodka. ”

Viac »
Icons by Lordicon.com