DevOpsGroup main logo

DevOps ako služba

 

Naším cieľom je automatizácia procesov pomocou rôznych DevOps nástrojov tak, aby sme zabezpečili ich trvalú stabilitu, optimalizáciu a funkčnosť.

Automatizácia a akcelerácia procesov napomáha zvyšovaniu spoľahlivosti celého vývojového procesu. Dbáme na to aby DevOps nástroje synergicky spolupracovali (Tool Chain) pri dosahovaní cieľov.

 

Základnými nástrojmi sú nástroje podporujúce:

 

  • Kontinuálnu integráciu a kontinuálne nasadzovanie (CI/CD),
  • Infraštruktúru ako kód (Infrastructure as Code – IaC),
  • Automatizáciu a spoluprácu.

 

Aká je teda hlavna výhoda pre váš team?

 

Začnete vydávať aplikácie častejšie, s vyššou kvalitou a stabilitou.

Správa „DORA 2019 State of DevOps“ zistila, že elitné tímy aplikujúce DevOps nasadzujú 208-krát častejšie a 106-krát rýchlejšie ako tímy s nízkou výkonnosťou. Nepretržitý cyklus DevOps umožňuje tímom vytvárať, testovať a dodávať softvér pomocou automatizovaných nástrojov.

 

DevOps Architecture
3D Hex particles layer | DevOpsGroup
3D Hex medium particles layer | DevOpsGroup