DevOpsGroup main logo

Cloud a Kubernetes

 

Vždy hľadáme riešenie, ktoré vám poskytne čo najširší prienik medzi požadovanou kvalitou a cenou riešenia. Migrácia do cloudu si vyžaduje čo najdôkladnejší prístup k optimalizácii výhod cloudových riešení a splnenie vašich rozpočtových cieľov.

Migrácia do cloudu je proces presunu existujúcich informačných technológií, aplikácií, údajov a iných podnikových procesov z lokálnych alebo fyzických serverov do cloudového prostredia.

Organizácie presúvajú svoje existujúce aplikácie, údaje a služby do cloudových infraštruktúrnych riešení, či už ide o verejných poskytovateľov cloudových služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), alebo súkromné cloudové riešenia.

 

Výhody?

 

1. Zlepšená dostupnosť a škálovateľnosť: rýchle škálovanie na požiadanie, ktoré organizáciám umožňuje lepšie zvládať zmeny v dopyte po zdrojoch.

2. Optimalizácia nákladov: platíte len za využívané zdroje.

3. Bezpečnosť a správa údajov: pokročilé zabezpečenie údajov, ako aj nástroje na správu a zálohovanie údajov.

4. Rýchlejšie inovácie a vývoj: jednoduchšia implementácia nových funkcií a aplikácií.

5. Flexibilita pracovnej sily: práca na diaľku a prepojenie rôznych tímov a oddelení.

6. Analýza údajov a umelá inteligencia: nástroje na analýzu údajov a využívanie umelej inteligencie, ktoré môžu pomôcť identifikovať hodnotu z vašich údajov.

 

Cloud and Kubernetes services​ | DevOpsGroup
3D Hex particles layer | DevOpsGroup
3D Hex medium particles layer | DevOpsGroup