DevOpsGroup main logo

DevOps jako služba

Naším cílem je automatizace procesů pomocí různých DevOps nástrojů tak, abychom zabezpečili jejich trvalou stabilitu, optimalizaci a funkčnost.

Automatizace a akcelerace procesů napomáhá zvyšování spolehlivosti celého vývojového procesu. Dbáme na to, aby DevOps nástroje synergicky spolupracovaly (Tool Chain) při dosahování cílů.

Základními nástroji jsou nástroje podporující:

  • Kontinuální integraci a kontinuální nasazování (CI/CD),
  • Infrastrukturu jako kód (Infrastructure as Code – IaC),
  • Automatizaci a spolupráci.

 

Jaká je tedy hlavní výhoda pro váš tým?

Začnete vydávat aplikace častěji, s vyšší kvalitou a stabilitou.

Zpráva „DORA 2019 State of DevOps“ zjistila, že elitní týmy aplikující DevOps nasazují 208krát častěji a 106krát rychleji než týmy s nízkou výkonností. Nepřetržitý cyklus DevOps umožňuje týmům vytvářet, testovat a dodávat software pomocí automatizovaných nástrojů.

DevOps Architecture
3D Hex particles layer | DevOpsGroup
3D Hex medium particles layer | DevOpsGroup
Přečtěte si případové studie, jak naše DevOps služby pomohly našim klientům:

Zaujímavé Články:

Icons by Lordicon.com