DevOpsGroup main logo

Cloud a Kubernetes

Vždy hledáme řešení, které vám poskytne co nejširší průnik mezi požadovanou kvalitou a cenou řešení. Migrace do cloudu vyžaduje co nejdůkladnější přístup k optimalizaci výhod cloudových řešení a splnění vašich rozpočtových cílů.

Migrace do cloudu je proces přesunu stávajících informačních technologií, aplikací, údajů a jiných podnikových procesů z lokálních nebo fyzických serverů do cloudového prostředí.

Organizace přesouvají své stávající aplikace, údaje a služby do cloudových infrastrukturních řešení, ať už se jedná o veřejné poskytovatele cloudových služeb, jako jsou Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), nebo soukromá cloudová řešení.

Výhody?

1. Zlepšená dostupnost a škálovatelnost: rychlé škálování na požádání, které organizacím umožňuje lépe zvládat změny v poptávce po zdrojích.

2. Optimalizace nákladů: platíte jen za využívané zdroje.

3. Bezpečnost a správa údajů: pokročilé zabezpečení dat, jakož i nástroje pro správu a zálohování údajů.

4. Rychlejší inovace a vývoj: jednodušší implementace nových funkcí a aplikací.

5. Flexibilita pracovní síly: práce na dálku a propojení různých týmů a oddělení.

6. Analýza dat a umělá inteligence: nástroje pro analýzu dat a využívání umělé inteligence, které mohou pomoci identifikovat hodnotu z vašich údajů.

3D Hex particles layer | DevOpsGroup
3D Hex medium particles layer | DevOpsGroup
Cloud and Kubernetes services​ | DevOpsGroup
Přečtěte si případové studie, jak naše DevOps služby pomohly našim klientům:
Zajímavé Články:
No post Found
Icons by Lordicon.com