DevOpsGroup main logo

Redefining your cloud & DevOps

Choose what your enterprise needs, and pay as you scale up. We created packages so that you only purchase what you truly demand.

Brzdí váš StartUp

 technická zložitosť cloudovej infraštruktúry?

Balíčky StartUpom prinášajú:

 • odborný setup cloudovej infraštruktúry, ktorá s vami rastie
 • výber medzi AWS alebo Azure
 • rýchle nasadenie
 • škálovateľnosť
 • cenová dostupnosť
 • celková spravovateľnosť riešenia

Môžete si vybraný balík vyskúšať na sub-scribe a neskôr kúpiť 🙂 alebo aj nie.

Takú voľnosť určite nikde nenájdete. 

AWS Balíky

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
3D Hex Medium | DevOpsGroup
startup

Start-Up

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

5990 € bez DPH

99 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+ cena AWS služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 1 VPC (Prostredie)
 • Subnety (verejné, sukromné, databáza,…)
 • NAT Gateway
 • Internet Gateway

KUBERNETES

 • EKS Klaster
 • Node groupy
 • Kubectl prístup
 • Ngnix Ingress Controller
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • ECR Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster autoscaler
 • Load Balancer aplikácií
 • Príklad vlastných Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy)

DATABÁZA

 • RDS (MySQL alebo PostgreSQL)
 • Root User
 • Pripojenie k EKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Škálovateľná Aurora DB

DATA PROCESOVANIE

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
 • Amazon OpenSearch Service

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby 
Included:
 • PROD ENV
Configurable:
 • Names
 • Internal and Public subnets ranges
 • DUAL NAT or SINGLE NAT

Included:

 • Kubernetes, Nodegroups
 • Public nginx ingress
 • Kubectl, helm access
 • Example internet facing application


Configurable:

 • Size of nodes and number of nodes and nodegroups, labels
 • Reverse proxy, header rewrites, SSL certificate and more

Included:

 • MySQL or PostgreSQLPublic
 • Root user
 • Connection to EKS
 • Backups
 • Proxy to be able to connect to database from ntb

   

Configurable:

 • Database type and version (MySQL or PostgreSQL) nodegroups, labels
 • Backup time and maintenance window time
 • Database Storage

Included:

 • Terraform code with modules in your git
 • Predefined variables file for setting your environment
 • Remote statefile in S3

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal-1

Standard

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

9990 € bez DPH

299 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+ cena AWS služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 2 VPC (Prostredia)
 • Subnety (verejné, sukromné, databáza,…)
 • NAT Gateway
 • Internet Gateway

KUBERNETES

 • EKS Klaster
 • Node groupy
 • Kubectl prístup
 • Ngnix Ingress Controller
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • ECR Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster autoscaler
 • Load Balancer aplikácií
 • Príklad vlastných Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy)

DATABÁZA

 • RDS (MySQL alebo PostgreSQL)
 • Škálovateľná Aurora DB
 • Root User 
 • Pripojenie k EKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)

DATA PROCESOVANIE

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
 • Amazon OpenSearch Service

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby 

Additional to Start-up

Included:

 • DEV and PROD ENV

Included:

 • Horizontal pod autoscaller
 • Cluster Node Autoscaller
 • ALB LoadBalancer for higher performance

Included:

 • Aurora DB with scaling

Configurable:

 • Parametrs for Instance and Storage scaling

Included:

 • Elasticsearch and Kibana

Configurable:

 • Enable or disable, name, size, cpu, memory, number of nodes

Included:

 • Kafka

Configurable:

 • Enable, disable, name, broker sizes, storage sizes

Included:

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager

 

Configurable:

 • All prometheus parameters can be set
 • Deployment includes only default settings of prometheus stack
 • All alerts and targets are not configured

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal

Premium

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

12990 € bez DPH

490 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+ cena AWS služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 3 VPC (Prostredia)
 • Subnety (verejné, sukromné, databáza,…)
 • NAT Gateway
 • Internet Gateway

KUBERNETES

 • EKS Klaster
 • Node groupy
 • Kubectl prístup
 • ECR Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler 
 • Cluster autoscaler
 • Ngnix Ingress Controller
 • Load Balancer aplikácií
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Príklad vlastných Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy)

DATABÁZA

 • RDS (MySQL or PostgreSQL)
 • Škálovateľná Aurora DB
 • Root User
 • Pripojenie k EKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)

DATA PROCESOVANIE

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
 • Amazon OpenSearch Service

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby

Additional to Standard

Included:

 • Unlimited ENV in any region

Included:

 • Custom made helm charts
 • One for all backends
 • One for all frontends
 • Horizontal pod autoscaller

Included:

 • Configured most common alerts
 • Connector to slack and email
 • Best practise Grafana dashboards

Included:

 • Best practise pipeline template for services

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Advanced monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m

Potrebujete prispôsobené cenové riešenie? Kontaktujte nás.

Štandardná Podpora

 • Kompatibilné upgrady modulov v balíkoch
 • Otvorenie účtu

Prémiová Podpora 290 €/mesiac

 • Kompatibilné upgrady modulov v balíkoch
 • Otvorenie účtu
 • SLA nasledujúci pracovný deň

Optional support:

 • Optional consultations and support 70 €/h
 • Optional migration of applications*
 • Optional 24/7 support* 
 • Optional migration of database*
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/month
 • Monitoring configuration* 


*contact for price

Add-ons

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
vpc

PROSTREDIE

990 €

 • Pridanie 1 VPC (Prostredie)
waf-icon

WAF pre EKS

1990 €

 • Ochrana WAF
 • Preddefinované potrebné pravidlá
 • Pridanie ďalších pravidiel
gitlab

GITLAB- CI/CD​

1990 €

 • GitLab Server
 • GitLab runner na mieste inštancie
 • Konfigurovateľný rozsah (min max) runnerov
elastic-search

OPENSEARCH

990 €

 • Amazon OpenSearch Service
monitor

MONITORING​

1990 €

(pre Start-Up balík)

990 €

(for Standard package)

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Nakonfigurované najbežnejšie výstrahy
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards
kafka

KAFKA

490 €

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
grafana_loki

GRAFANA LOKI

1390 €

 • Logging system for applications

Ukážka AWS poplatkov

Ceny sa môžu líšiť v závislosti na zmene AWS cenníka .  Všetky AWS poplatky.

EKS – 1 ENV 73.00 USD / na mesiac

EC2 – t2.medium (2CPU, 4GB RAM) 29.21 USD / na mesiac

RDS – PostgreSQL – db.m1.small 50.53 USD / na mesiac

Opensearch 61.41 USD/ na mesiac

MSK 83.85 USD/ na mesiac

Azure Balíky

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
3D Hex Medium | DevOpsGroup
startup

Start-Up

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

5990 € bez DPH

 

 

99 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+  cena Azure služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 1 vNet, RG (Prostredie)
 • Subnety (verejné, súkromné, databáza,…)
 • Load Balancer (vyrovnávanie záťaže)

KUBERNETES

 • AKS Cluster
 • Nodegroups
 • Public Nginx Ingress Controller
 • Helm and Kubectl prístup
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Container Registry
 • Horizonálny Pod Autoscaler
 • Cluster Node Autoscaler
 • Vlastné Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy) 

DATABÁZA

 • Azure DB MySQL alebo PostgreSQL
 • Root User
 • Pripojenie k AKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Cosmo DB so škálovaním

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards 

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby
 • Best practise pipeline pre správu zmien pomocou Terraformu
Included:
 • PROD ENV
Configurable:
 • Names
 • Internal and Public subnets ranges
 • DUAL NAT or SINGLE NAT

Included:

 • Kubernetes, Nodegroups
 • Public nginx ingress
 • Kubectl, helm access
 • Example internet facing application


Configurable:

 • Size of nodes and number of nodes and nodegroups, labels
 • Reverse proxy, header rewrites, SSL certificate and more

Included:

 • MySQL or PostgreSQLPublic
 • Root user
 • Connection to EKS
 • Backups
 • Proxy to be able to connect to database from ntb

   

Configurable:

 • Database type and version (MySQL or PostgreSQL) nodegroups, labels
 • Backup time and maintenance window time
 • Database Storage

Included:

 • Terraform code with modules in your git
 • Predefined variables file for setting your environment
 • Remote statefile in S3

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal-1

Standard

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

9990 € bez DPH

 

 

299 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+  cena Azure služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 2 vNet, RG (Prostredie)
 • Subnety (verejné, súkromné, databáza,…)
 • Load Balancer (vyrovnávanie záťaže)

KUBERNETES

 • AKS Cluster
 • Nodegroups
 • Public Nginx Ingress Controller
 • Helm and Kubectl prístup
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster Node Autoscaler
 • Vlastné Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy) 

DATABÁZA

 • Azure DB MySQL alebo PostgreSQL
 • Root User
 • Pripojenie k AKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Cosmo DB so škálovaním

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana 
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards 

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby
 • Best practise pipeline pre správu zmien pomocou Terraformu

Additional to Start-up

Included:

 • DEV and PROD ENV

Included:

 • Horizontal pod autoscaller
 • Cluster Node Autoscaller
 • ALB LoadBalancer for higher performance

Included:

 • Aurora DB with scaling

Configurable:

 • Parametrs for Instance and Storage scaling

Included:

 • Elasticsearch and Kibana

Configurable:

 • Enable or disable, name, size, cpu, memory, number of nodes

Included:

 • Kafka

Configurable:

 • Enable, disable, name, broker sizes, storage sizes

Included:

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager

 

Configurable:

 • All prometheus parameters can be set
 • Deployment includes only default settings of prometheus stack
 • All alerts and targets are not configured

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal

Premium

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

12990 € bez DPH

 

 

490 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+  cena Azure služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 3 vNet, RG (Prostredie)
 • Subnety (verejné, súkromné, databáza,…)
 • Load Balancer (vyrovnávanie záťaže)

KUBERNETES

 • AKS Cluster
 • Nodegroups
 • Public Nginx Ingress Controller
 • Helm and Kubectl prístup
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster Node Autoscaler
 • Vlastné Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy) 

DATABÁZA

 • Azure DB MySQL alebo PostgreSQL
 • Root User
 • Pripojenie k AKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Cosmo DB so škálovaním

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards 

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby
 • Best practise pipeline pre správu zmien pomocou Terraformu

Additional to Standard

Included:

 • Unlimited ENV in any region

Included:

 • Custom made helm charts
 • One for all backends
 • One for all frontends
 • Horizontal pod autoscaller

Included:

 • Configured most common alerts
 • Connector to slack and email
 • Best practise Grafana dashboards

Included:

 • Best practise pipeline template for services

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Advanced monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m

Štandardná Podpora

 • Kompatibilné aktualizácie modulov balíka
 • Otvorenie účtu Azure

Prémiová Podpora 290 €/month

 • Kompatibilné aktualizácie modulov balíka
 • Otvorenie účtu Azure
 • SLA na nasledujúci pracovný deň

Optional support:

 • Optional consultations and support 70 €/h
 • Optional migration of applications*
 • Optional 24/7 support* 
 • Optional migration of database*
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/month
 • Monitoring configuration* 


*contact for price

Potrebujete prispôsobené cenové riešenie? Kontaktujte nás.

Add-ons

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
vpc

PROSTREDIE

990 €

 • Pridané 1 vNet, RG (Prostredie)
waf-icon

WAF pre AKS

1990 €

 • Aplikácia GTW WAF ochrana
 • Preddefinované potrebné pravidlá
 • Pridanie ďalších pravidiel

   

gitlab

GITLAB- CI/CD​

1990 €

 • GitLab Server
 • GitLab runner na mieste inštancie
 • Konfigurovateľný rozsah (min max) runnerov
monitor

MONITORING​

1990 €

(pre Start-Up balík)

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards (aj s možnosťou prispôsobenia) 

Príklady cien Azure

Ceny sa môžu líšiť v závislosti od zmien cien Azure. Azure všetky ceny.

AKS – 1 ENV 73.00 USD / na mesiac

VM – d2 v3 (2CPU, 8GB RAM) 85 USD / na mesiac

DB – PostgreSQL – 2v Core/Basic 60 USD / na mesiac

Lines | DevOpsGroup
3D hex | DevOpsGroup

Skontaktujte sa s nami

Kontakt

T
E

Firemné údaje:

DevOpsGroup s. r. o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO: 53080513
DIČ: 2121252485
VAT: SK2121252485